Why to practice is about why you eat,

หลวงพ่อชา ( Laung Pho Cha )


“ ...ปฏิบัติทำไมคือกินทำไม ปฏิบัติอย่างไรก็คือกินอย่างไร ให้นึกสิว่าเรากินข้าวทำไม เหตุที่เรากินข้าวเพราะหิว มีความหิว มีความทุกข์
ถ้าไม่กินก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้น เราปฏิบัติเพราะอะไร เพราะความหิว เรากินอาหารก็เพื่อระงับความหิวทางกาย เราปฏิบัติธรรมเพื่อระงับความหิวทางจิตใจ
ใครเป็นทุกข์ ต้องใช้ธรรมะมาแก้ทุกข์ ที่นี่ปฏิบัติอย่างไร ก็เหมือนกับเรากินอย่างไร
ก็ต้องเอาอาหารมาใส่ ถ้าใจขาดอาหารก็เอาธรรมะมาใส่ ให้ใจได้กินธรรมะ ปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไร ก็เหมือนกับกินแล้วเป็นอย่างไรนั้นแหละ กินแล้วก็อิ่มใช่ไหม ปฏิบัติแล้วก็อิ่มธรรมะ ”


Why to practice is about why you eat, how to practice is about how you eat. For example, why we have to eat some rice
because we’re hungry. With suffering from hunger if we don’t solve it is still suffering so.

We practice what we’re hungry, we have food for quenching our hunger by physical.
We practice Dharma to quench our hunger from mentality,
if one’s mind is suffering from depression shall be healed by practicing Dharma to recover it.

Know how practices that support, is just like we start eating to satisfy our hunger. If the mind is hungry to fulfill living with Dharma.


“ กรรมนั้นมีหลายอย่างในโลกนี้ มหัศจรรย์ น่าเลื่อมใสก็มี น่าอะไรๆต่างๆก็มีสารพัดอย่าง อย่างไรก็ตามเถอะ พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่า กรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
กรรมเป็นที่พึ่งอาศัย คือการกระทำ เราทำทางกายก็เรียกว่า กายกรรม ทางวาจาก็เรียกว่า วจีกรรม ทางใจก็เรียกว่า มโนกรรม กรรมคือการกระทำ ดังนั้นท่านจึงให้เชื่อมั่นเจ้าของ คือการกระทำของเรา ”

Naturally, there are many types of Karma deeds in the world, i.e. some are supernatural, some are believable and more different things.
However, our Lord Buddha says “ Karma is giving birth land , Karma is clan , Karma is living place”.

Karma is simply action, can have an effect on us. Most of them can be examined more conveniently by physical called “ Gymnastics”,
by verbal called “pronouncement”, by mental called “Psychological’. Karma is about the wheels or gears of time and we are to focus on what we do affects,
more gains or loss would come.

พระอาจารย์รูปหนึ่งเล่าว่า
ครั้งหนึ่งมีการเล่าลือว่า ลูกศิษย์ของหลวงพ่อรูปหนึ่ง เป็นพระอรหันต์ พระบางรูปก็เชื่อ บางรูปก็ไม่เชื่ออดรนทนไม่ไหว รูปหนึ่งก็เลยเอาเรื่องนี้ไปกราบเรียนถามหลวงพ่อ หลวงพ่อตอบว่า
“ท่านเป็นก็เป็น ไม่เป็นก็ไม่เป็น ผมก็ไม่ได้เป็นอะไร ผมไม่มีอะไรจะเป็น เรื่องของเราเป็นเรื่องของเรา เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคน อื่น เรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเรา”
คำตอบของหลวงพ่อ แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีถึงทัศนะของท่านต่อการบรรลุคุณธรรมขั้นสูง
“ท่านไม่ส่งเสริมให้ลูกศิษย์ลูกหาใส่ใจในเรื่องนี้ แต่ให้เข้าใจว่าการปฏิบัตินั้น ก็เพื่อการปล่อยวาง ท่านมักตำหนิการจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น องค์นั้นได้ขั้นนั้น องค์นี้ได้ขั้นนี้
แต่กำชับให้ดูตัวเองมากกว่าว่า ยังมีโลภไหม ยังมีโกรธไหม ยังมีหลงไหม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อผลการปฏิบัติของตัวเอง หลวงพ่อเตือนเสมอไม่ให้ปลงใจเชื่อง่ายๆว่าตัวเองบรรลุเป็นอะไร”

Master Monk is likely to tell rumors that his one follower is being Buddhist Saint.
Some monks believe that it is reliable but some are not. No later, one monk comes respectfully to ask the Master Monk then he answers
“human beings can make up one’s mind no matter what you think is being or is not being, for I have nothing to do with benefits.
” This Indicates that his vision to achieve moral-advanced fairly well.

“ He does not enhance his followers to pay attention much in this story, but keeping them up to the correct practices and let yourself on.
” He often blamed a capturing group of criticizing others. On the other hands, he insists us to become more self-aware by recognizing that we are still greedy,
furious and being struck with. In particularly, believing in yourself and your good performance.

Master Monk always remind us not to be easily influenced what we have achieved for.